transhumance

Fête de la Transhumance, Die

Fête de la Transhumance, Die

Transhumance wil zeggen dat boeren in de zomer met hun vee naar hoger gelegen gebieden trekken in de bergen. Vroeger kwam dit op veel grotere schaal voor dan tegenwoordig. De reden van deze trek is dat het in de zomer veelal te heet en te droog is in de lagere delen. Herders trekken met hun kuddes vee door het stadscentrum van Die. Dit vindt meestal plaats tussen half en eind juni.17/18/19 juni 2022 vindt Fête de la transhumance plaats in Diehttp://fete-transhumance.com/
Lees meer