De Abdij van Léoncel

De steunpilaren van het gewelf beginnen ter hoogte van de arcade in het middenschip

De Abdij van Léoncel  is een voormalige cisterciënzer abdij in Léoncel, 37 kilometer ten zuiden van Valence in het departement Drôme in de regio Auvergne-Rhône-Alpes. De abdij ligt op 912 meter hoogte op het Plateau Petite Lyonne in het Vercorsmassief.

De Cisterciënzer Orde is ontstaan in 1098, een periode van monastiek rèveil, toen Abt Robertus van Molesme – een benedictijner abt- met 21 medebroeders naar een onherbergzame plaats ‘Cistercium’ (Cîteaux) ten zuiden van Dijon trok. Aan deze plaats hebben zij ook hun naam ‘Cisterciënzers’ te danken.

De abdij werd in 1137 door monniken uit de Abdij van Bonnevaux gesticht. In 1194 werd ze met de religieuze gemeenschap van La Part-Dieu in Chatuzange nabij Romans-sur-Isère samengevoegd nadat een grondconflict met een nabijgelegen kartuizerklooster uit Val Sainte-Marie de Bouvante bijgelegd werd. De samenvoeging met Part-Dieu gaf de monniken de mogelijkheid om tijdens de zwaardere tijden van het jaar, van Sint-Andréasdag (30 november) tot Pinksteren, in klimatologisch gunstigere gebieden door te brengen. De abdijkerk werd in 1840 tot monument historique uitgeroepen. In 1854 werd de (politieke) gemeente Léoncel opgericht, die nu eigenaar van de abdij is.

Van de abdij zijn de kruisvormige, naar het oosten gerichte abdijkerk en de verbouwde oostvleugel van de clausuur bewaard gebleven.

De kerk heeft een schip met twee zijbeuken, een transept en een met een stenen toren met piramidedak gekroonde viering. Aan de oostkant zijn drie absiden: in het midden een zeventwaalfde koorsluiting en aan beide zijden kleinere absiden in de vorm van een halve cirkel. Het middenschip van de kerk heeft vijf kruisgewelfde traveeën; de steunpilaren van het gewelf beginnen ter hoogte van de arcade in het middenschip. In de oostelijke muur bevindt zich een grote oculus, terwijl de westelijke muur boven de ingang een rondboogvenster heeft. Het transept heeft een tongewelf en de beide zijbeuken halftongewelven.

In de oostvleugel van de clausuur is het tweelichtvenster van de kapittelzaal behouden.

De abdij is de moeite van het bezoeken waard, de ligging en de abdij zijn adembenemend!

Abbaye de Léoncel
75 rue de l’Abbaye
26190 Léoncel

leoncel.actualites@orange.fr
abbaye-leoncel-vercors.com

By Niels Wichard